Wij zijn erg blij dat u op onze vraag om mee te helpen een mooi boek uit te geven heeft gereageerd. Het is wel jammer dat tot nu toe niet meer dan 20% van de clubs interesse hebben getoond. Er zijn verenigingen die 1 boek willen hebben, maar ook clubs die voor 24 boeken garant willen staan. Het resultaat is dan ook zeer wisselend. Het totaal aantal inschrijvingen tot nu toe is bijna 200. Dat is natuurlijk erg mooi, maar onvoldoende om een prachtig boek tegen 15 à 16 euro uit te geven. Om het financieel haalbaar te maken, moet het aantal inschrijvingen ongeveer 750 zijn. Daarom gaan we komende maanden toch nog proberen meer clubs over te halen om garant te staan voor de inschrijving van bijvoorbeeld minimaal 6 boeken. (Dit is i.v.m. verzending en porto het goedkoopste).

Ook de verenigingen die al iets van zich hebben laten horen, vragen we nogmaals komende maanden eens te kijken of er niet meer leden zijn die interesse tonen. Wij begrijpen anders heel goed dat bestuursleden (vrijwilligers) niet zitten te wachten op extra werk. Maar u krijgt er wel iets moois voor terug. Er is 10 jaar aan dit (boek) document gewerkt en het zou dan ook jammer zijn als de ruim 300 illustraties die in het boek zijn opgenomen en waarvan een zeer groot aantal nog nooit zijn verschenen, niet aan de liefhebber van het Jeu de Boules kunnen worden getoond.

In januari zullen we definitief een beslissing nemen of we het aandurven. Pas dan gaat het hele script met illustraties naar de vormgever en vervolgens naar de drukker.

Nogmaals: iedereen die heeft gereageerd hartelijk dank. Helaas zal zal uw geduld op de proef worden gesteld.
Maar we houden u op de hoogte!

Wij hopen u (de vereniging) zo voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke Petanque-groeten
Henk en Anne Martine Reesink’