• Contributie inclusief C-licentie € 107.25
  • Contributie inclusief W-licentie € 127,50
  • Pupillen (t/m 11 jaar) incl. J-licentie € 40,13
  • Jeugd (12-17 jr.) incl. J-licentie € 63,75
  • Inschrijfgeld € 7,50
  • Donateurs p.j. min. € 25,00

Voor het jeugdlidmaatschap en pupillen is 1 januari bepalend voor de leeftijdsgrens.

Betaling van de contributie:
Jaarlijks , per halfjaar of per kwartaal te voldoen op een door het bestuur te bepalen wijze.