• Contributie inclusief bondsbijdrage € 117,00
  • Pupillen (t/m 11 jaar) incl. bondsbijdrage € 34,90
  • Jeugd (12-17 jr.) incl. bondsbijdrage € 58,50
  • Inschrijfgeld € 7,50
  • Donateurs per jaar minimaal € 25,00

Voor het jeugdlidmaatschap en pupillen is 1 januari bepalend voor de leeftijdsgrens.

Betaling van de contributie:
Jaarlijks , per halfjaar of per kwartaal te voldoen op een door het bestuur te bepalen wijze.