Per 1 januari 2021 zijn de spelregels gewijzigd.
De uitgebreide spelregels zijn te vinden door op onderstaand link te klikken
Let op artikel 7.3
Deze regel is gebaseerd op speelterreinen met afgebakende banen. Dan heb je per baan twee ‘kopse’ kanten (de korte kanten) en twee ‘zijkanten’ (de lange kanten). In die situatie geldt in principe géén minimumafstand tot de lijnen aan de zijkant van de baan, ook niet als dat verlieslijnen zijn. Voor de kopse kanten geldt een afstand van 50 cm.

Het RPS regelt echter niet hoe dat zit als een speelveld niet is verdeeld in afgebakende banen. Op zo’n speelveld kan in principe alle kanten op gespeeld worden, en zijn er geen ‘kopse kanten’ of ‘zijkanten’.
De reglementencommissie heeft – in lijn met de richtlijnen voor scheidsrechters op Europees niveau – bepaald dat in die situatie, dus als gespeeld wordt op een speelveld zonder afgebakende banen (maar wel aan alle kanten omsloten door een verlieslijn) voor alle verlieslijnen de minimumafstand van 50 cm geldt bij het uitwerpen van het but.

Voor verder uitleg van de spelregels zie onderstaand link.


nlpetanque.nl reglementen.

Theo van der Tak
Wedstrijdzaken